Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají zvoleného oboru NJ2 Učitelství německého jazyka pro základní školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství německého jazyka pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Brixí, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Zážitková pedagogika při výuce cizích jazyků v rámci Erasmus mobility na vybrané základní škole

Čalkovská, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Kompensationsstrategien im Rahmen des sprachbewussten DaF-Unterrichts

Džuna, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Mehrsprachiges Wörterbuch von Drogenslang

Havlenová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Erfahrungen mit der Ausbildung und Erziehung der Kinder mit anderen Erstsprachen an zwei ausgewählten Schulen

Kazdová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Analyse der Webseiten zur Wortschatzarbeit für Kinder und Jugendliche auf den Sprachniveaus A0/A1

Nevídalová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Indefinite Begriffe mit dem Postfix "-koli", ihre Funktionen im Tschechischen und ihre Entsprechungen im Deutschen

Zöhrerová, Renáta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Methode CLIL im Unterrichtsfach Krankenpflege