Počet výsledků: 120

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství anglického jazyka pro základní školy (angl.) PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Andělová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Teaching English to Talented Learners - A Case Study

Badíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Teaching English to Young Learners through Literature

Barranco, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Power and Corruption in Irvine Welsh's "Filth"

Beranová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Digital teaching and learning a language: one-to-one English lessons on Skype

Biberlová, Zita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Designing a Styles- and Strategies-Based Course for Adults

Bílkova, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: The views of teachers of English on homework assignments

Birková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Rehearsal technique in teaching a pupil with Down syndrome in one-to-one English classes

Blessano, Cristina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Výuka anglického jazyka na druhém stupni ZŠ formou vybraných skupinových vyučovacích metod

Bromová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Opravování chyb v mluvené angličtině

Brychtová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Využití multimédií ve výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ

Cápalová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: The Role of Adeline in The Romance of the Forest by Ann Radcliffe

Cetkovská, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Aspects Influencing Foreign Language Learning of a Learner Diagnosed with ADHD

Czimbalíková, Klaudia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Immigrants Integration and Public Service in the UK: Expectations and Reality

Červenková, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Learning English within the context of self-directed education: An analysis of selected websites and apps

Čurpeková, Oľga

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: The Use of Humour as a Motivational Technique in ELT

Dastych, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Assessing Writing of Dyslexic Learners at Primary School

Dvořáková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: The Use of CLIL in Teaching First Aid at the Lower-Secondary School

Dvořáková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Portfolios as a self-assessment tool in the EFL class in lower secondary schools

Erml, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Teacher-Student Relationship in David Mamets Plays

Formánková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Využití dídaktických her ve výuce anglického jazyka teenagerů