Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru RJ2 Učitelství ruského jazyka pro základní školy (magisterské navazující prezenční dvouoborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Gončarenko, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství ruského jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Leksiko-semantičeskij analiz antonimov v poeme Mcyri M. J. Lermontova