Počet výsledků: 1

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro střední školy: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Wasserburger, Jiří

(udělen titul PhDr.)

Rigorózní řízení, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Rigorózní práce: Aktivizační metody ve výuce odborných technických předmětů na středních školách