Počet výsledků: 605

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Pedagogika: Sociální pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Adam, Milan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Motivace romských studentů ke studiu na vysoké škole

Adam, Rostislav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Onko – Amazonky; vlídná duševní rehabilitace žen po léčbě onkologického onemocnění prsu

Adamec, Vilém

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Problémy vzdělávání migrantů v českých školách

Alrawi, Almedina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Kam patří? Dilema mladých muslimů z multikulturních manželství

Andrášek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Přechod člověka z pracovního procesu do starobního důchodu

Armas, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Patologické jevy a kriminalita u Romů ve městě Brně

Augustinová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Příprava, realizace a evaluace křesťanského letního tábora

Aujezdská, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Práce s dysfunkčními rodinami z pohledu orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Bambuchová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Kineziologická metoda One Brain a její využití při reedukaci poruch chování

Baráčková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Domácí násilí

Bartíková, Milena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: "Staré" matky? A co má být?

Bartoňová, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Naše malá revoluce - edukační projekt s využitím divadelních technik a metody dramatické výchovy v sociální pedagogice

Bártová, Lucie Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Zařízení pro děti raného věku a jejich práce s nimi

Bartušková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Kvalita lidského stáří a její zefektivnění

Bartůšková, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: "Live to ride - ride to live" - Analýza motorkářské subkultury

Bedřichová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Psychomotorické pohybové aktivity zaměřené na rozvoj sociální oblasti dětí staršího školního věku

Bekrová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Výskyt, prevence a řešení šikany ve výchovných ústavech z pohledu vychovatelů

Benčáková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Formování romské identity Romů v náhradní rodinné péči

Benkovič, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Fenomenologická analýza motivace ke cvičení tchaj-ťi čchüan

Beroun, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Pedagogika
Studijní obor: Sociální pedagogika
Bakalářská práce: Chatování jako dominantní způsob sociální interakce