Počet výsledků: 1161

Výsledky se týkají zvoleného oboru SPZP Speciální pedagogika (magisterské navazující kombinované jednooborové)
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Slovní zásoba u dítěte předškolního věku

Adamus, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Ucelená rehabilitace u jedinců s více vadami

Altrichter, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Rozvoj dílčích funkcí u dětí s odkladem povinné školní docházky

Andrášková, Michala

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Faktory ovlivňující výběr střední školy a povolání u žáků se sluchovým postižením

Antlová, Bohdana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Edukace v přípravné třídě základní školy s využitím podpory asistenta pedagoga

Augustinová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Vliv sluchového postižení rodičů na komunikační dovednosti jejich slyšících potomků

Augustová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Rozvoj komunikační schopnosti u dětí s Aspergerovým syndromem v mateřské škole logopedické

Babáková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Komunikace u žáků se SPU na 1. st. ZŠ

Báčová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Reedukace dětí s poruchami chování prostřednictvím pracovních činností

Bajgarová, Miriam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Rozvoj slovní zásoby u žáka s Downovým syndromem na ZŠ speciální

Baláková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Problematika útěku dívek z výchovného ústavu

Balátová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Speciálně pedagogické metody užívané u osob s mentálním handicapem

Balcárková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Prevence kyberšikany u dětí předškolního věku

Balcárková, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Možnosti využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u žáků s PAS

Balová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Projevy v komunikačních schopnostech dětí z logopedické třídy mateřské školy

Báňová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Vnímání přítomnosti pedagogického asistenta ve školní třídě ostatními žáky

Barochová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Analýza trávení volného času mladých dospělých s míšní lézí

Bárová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Problematika vývoje řeči u zrakově postižených dětí

Bartáková, Ladislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Komunikační kompetence sociálně znevýhodněných dětí v předškolním věku

Bártková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Podpora nadaných žáků na 1. stupni základní školy