Počet výsledků: 238

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Specializace v pedagogice: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy PdF - Tělesná výchova a sport: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Bakalová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Komparace vybraných aspektů u vietnamské a ukrajinské menšiny

Balousová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Imaginární svět médií

Bařinová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně.

Baturko, Zhanna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Integrace Ukrajinců v České republice

Bednářová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Nacionalismus ve Francii na počátku 21. století.

Bernatíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Tradice křesťanství z pohledu dnešní mládeže

Bláha, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Kýč a soudobá společnost

Borková, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Srovnání židovských a křesťanských svátků a tradic

Brabcová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Komunální politika obce s rozšířenou působností se zaměřením na samosprávu

Březa, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Luxus jako životní styl

Buchtová, Ivona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Srovnání postavení hlavy státu v republikách EU

Bulová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Stát, národ a nacionalismus na počátku 21. století v Evropě

Bureš, Lubomír

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Analýza odměňování pedagogických pracovníků v ČR a v zahraničí

Bušova, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2007

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Člověk a dav

Černohorská, Agáta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Hospodářské krize - jejich důsledky pro vývoj ekonomiky

Česneková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Proměny sochy Davida v dějinách umění

Čopf, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Mediální politika

Čtvrtečková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Vybrané osobnosti východních Čech spojené s kulturními akcemi

Dobrovolná, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Lidská práva jako součást občanské společnosti

Doleželová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Bakalářská práce: Občanská gramotnost - samospráva v reálném životě