Počet výsledků: 49

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Tělesná výchova a sport: Učitelství hudební výchovy pro základní školy PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Benešová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Význam a funkce instrumentálního souboru ve školní praxi

Binderová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Druhy modulace v klavírním díle skladatelů 1. vídeňské školy

Brablecová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Vliv hudebního pozadí na paměť u žáků 2.stupně ZŠ

Čurillová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Ľudová pieseň na hodinách hudobnej výchovy na Slovensku

Darmovzalová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Tradice lidové hudby na Podluží

Eliášová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Kocianova houslová soutěž

Fešarová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Beethovenovi mecenáši

Fryaufová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Klavírní koncerty Bohuslava Martinů

Hanzelková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Poslechové činnosti v hudební výchově na 2. stupni ZŠ

Chloupek, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: GIOACHINO ROSSINI: STABAT MATER. Analýza díla a její následné využití v hodinách hudební výchovy na základních školách.

Chloupková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Současná hudební Třebíč

Jandová, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u učitelů hudby

Ježková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Mezipředmětové vztahy hudební a literární výchovy

Jílková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Problematika poslechu a vnímání hudby na 2. stupni základních škol

Justrová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Projektová výuka v hudební výchově na 2. stupni ZŠ - projekt Renesance všemi smysly

Karlíková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Hudební mládež a Mladá Smetanova Litomyšl

Klečanská, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Natalia Romanová - umělecká a pedagogická osobnost

Kopčilová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Funk - multifunkční fenomén populární hudby a jazzu

Koudelková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Sólové skladby pro lesní roh v první polovině 20. století

Kozlová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství hudební výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Úpravy lidových písní pro sbor