Počet výsledků: 41

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Tělesná výchova a sport: Učitelství fyziky pro základní školy PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství fyziky pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Využití pohybové výuky ve fyzice

Biskupová, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Evropská kosmická agentura - brána do vesmíru

Čech, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Konkrétní ukázky užití simulačního programu ve výuce

Dufek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Interaktivní tabule ve výuce fyziky na základní škole

Dvořáková, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Jednoduché žákovské experimenty z elektřiny

Gabrielová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Doplňující pracovní listy pro výuku fyziky na ZŠ

Grófová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Studium vybraných aspektů fotovoltaického systému

Hampl, Ladislav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Radon a životní prostředí

Haut, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Rozbor výukového software pro fyziku

Hodesová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Řešení úloh jako cesta k pochopení fyziky na ZŠ

Holomková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Pracovní listy z fyziky pro 7. ročník základní školy

Homola, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Vzdělávací modul "Vesmír" pro základní školu

Husák, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Studium polovodičových struktur nedestruktivními metodami

Janík, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Fyzika tření

Janoušková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Fyzikální jevy a metody v biologii

Kejřová, Stanislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Dopady radioaktivního záření na lidský organismus a ochrana před ním

Klein, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Větrné elektrárny od A do Z

Knězek, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Mylné názory na teorii relativity

Kolář, Jaroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Historie fyziky ve vztahu k vyučování fyziky na 2. stupni ZŠ

Krejčí, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství fyziky pro základní školy
Diplomová práce: Multimediální pomůcka k výuce fyziky - elektronická podpora experimentů