Počet výsledků: 58

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Bartoš, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Prevence alkoholismu

Blažková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Analýza komunikačních schopností dětí v přípravné třídě

Bourková, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Připravenost budoucích pedagogů na žáky s elektivním mutismem

Ellingerová, Michala

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Edukace jedinců se specifickými poruchami učení v matematice na 2.stupni ZŠ

Florka, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Profesní orientace žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole v kontextu odborné praxe

Frimlová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Analýza fonologické oblasti řeči u žáků v prvním ročníku

Gajzlerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Stimulační program rozvoje motorických a grafomotorických schopností v období před zahájením povinné školní docházky

Girglová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Komparace grafomotorických schopností a dovedností mezi dětmi předškolního věku

Grbavčicová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Využití mezipředmětových vztahů v projektech výtvarné výchovy u žáků se zrakovým postižením

Halová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Specifické poruchy učení v dospělosti

Hejlová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Rozvoj komunikační schopnosti u žáků s poruchou autistického spektra

Hlaváčková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Jazykové roviny u žáků s narušenou komunikační schopností v první třídě běžné základní školy

Hrnčířová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Asistent pedagoga v procesu vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Chudáčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Adaptace osob se středně těžkým mentálním postižením v prostředí letního pobytového tábora pro osoby s mentálním postižením

Chytková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Rozvoj lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního a mladšího školního věku ve Zlínském kraji

Jeřábek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Důsledky zbavení způsobilosti k právním úkonům u osob s mentálním postižením

Ježková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Komparace základního vzdělávání žáků s mentálním postižením v České republice a ve Finsku

Kedroňová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Analýza postojů učitelů prvního stupně základních škol k inkluzivnímu vzdělávání

Kobzová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Drogová prevence na základních školách

Kolaříková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství speciální pedagogiky pro základní školy
Diplomová práce: Připravenost pedagogů na společné vzdělávání žáků s mentálním postižením a narušenou komunikační schopností na základních školách v České republice