Počet výsledků: 59

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika (něm.) PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika (angl.) PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika (tříleté)
zahrnout jen obhájené práce

Adamus, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí

Al - Hamli, Amal Saleh

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (angl.)
Disertační práce: Výzkum postojů speciálních pedagogů k edukaci žáků se speciálními potřebami ve městě Rijád v Saúdské Arábii

Andrysová, Jarmila

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Vrstevnická opora u dětí s problémovým chováním

Balátová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Hodnoty u dospívajících jedinců se specifickými poruchami chování

Běhounková, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Rozvoj sociálních dovedností ohrožených dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život

Bočková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Přístupy speciálních pedagogů k podpoře žáků se specificky narušeným vývojem řeči

Brožová, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Analýza poradenské podpory a možností intervence u žáků s poruchami učení v širším smyslu

Bytešníková, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu

Dobrovits, Eva Maria

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (něm.)
Disertační práce: Persönlichkeitsbildung im Visier einer inklusiven Pädagogik

Fialová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (něm.)
Disertační práce: Analýza a komparace faktorů determinujících profesní orientaci žáků s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním

Firstová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Kriminalita mládeže jako etopedický problém

Franková, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v Slovenskej republike

Gajzlerová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Využívání multimediálních technologií u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí školy

Girglová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole

Grenarová, Renée

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Hodnocení a sebehodnocení ve výuce cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení

Hamadová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Socioprofesní dimenze edukace žáků se zrakovým postižením

Hampl, Igor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Sociální integrace osob se sluchovým postižením se zaměřením na partnerství a sexualitu

Hanák, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (něm.)
Disertační práce: Analýza současných úkolů speciálně pedagogických center podle druhu postižení v České republice

Horáková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2006

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Analýza tlumočnických služeb pro sluchově postižené

Hrčová, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika (tříleté)
Disertační práce: Analýza vybraných determinantov edukačného procesu žiakov s ťažkým a viacnásobným postihnutím v Slovenskej republike