Počet výsledků: 19

Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Učitelství pro základní školy: Speciální pedagogika pro učitele
zahrnout jen obhájené práce

Diepoldová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace informačních a komunikačních technologií jako součást edukace dětí v přípravných třídách základních škol.

Doleželová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Názory pedagogů na školní integraci žáků s mentálním postižením

Doleželová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přechod škola povolání u žáka s lehkým mentálním postižením

Dubinová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Dyskalkulie u žáků na 1. stupni základní školy

Grúlová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přístupy k edukaci nadaných žáků na 1. stupni základní školy

Hanzálková, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Rodina a jedinec s postižením

Jelínková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáků s mentálním postižením do základní školy

Josefíková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Připravenost učitelů 1. stupně základních škol ve Zlínském kraji na integraci žáků se zdravotním postižením

Kaleja, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem

Kalischová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáků se speciálními potřebami na 1. stupni ZŠ

Kopincová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Komunikační systémy v edukaci žáků s mentálním postižením

Maťašovská, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení

Matuchová, Milena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Výuka čtení u žáků vzdělávaných na základní škole speciální

Mercineriová, Olga

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Metody práce v mateřské škole speciální při zdravotnickém zařízení

Michálková, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Podmínky integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v Praze

Novotný, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Management hipoterapie

Šulec, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Specifika edukačního procesu u hyperaktivních dětí v podmínkách základní školy

Vlčková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Sociální aspekty individuální integrace žáka s Aspergerovým syndromem

Vymazalová, Milada

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole