Počet výsledků: 59

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Tělesná výchova a sport: Učitelství matematiky pro základní školy PdF - Učitelství pro základní školy: Učitelství matematiky pro základní školy
zahrnout jen obhájené práce

Andresová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Historie matematických tříd na gymnáziu Brno, tř. kpt. Jaroše 14

Bartlová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Míry geometrických útvarů v učivu matematiky druhého stupně základní školy

Čambalová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Požadované znalosti žáků druhého stupně ZŠ z tematického okruhu rovnic v České republice a Anglii. Srovnávací studie.

Čermáková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Experimentální metoda v úlohách 2. stupně ZŠ

Čumíčková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Využití ICT ve výuce matematiky (s důrazem na výuku učiva o zlomcích)

Dvořáková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Problematika přechodu ze základní na střední školu ve vyučování matematiky

Galová, Nikoleta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Rozvoj finančnej gramotnosti prostredníctvom didaktických hier na 2. stupni základní školy

Hadašová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Využití interaktivní tabule v matematice

Hartová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Potíže žáků sedmého ročníku s dyskalkulií při výuce zlomků

Homola, Leon

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Česko-anglický průvodce zlomky

Hrbáková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Geometrická zobrazení - podobnost na 2.stupni ZŠ

Janczyková, Karolina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Zlomek v učivu matematiky 2. stupně základní školy

Juříková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Srovnání přístupu k výkladu matematických pojmů v německých a českých učebnicích matematiky

Klatovský, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Výuka kombinatoriky na 2. stupni ZŠ

Komprsová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Způsoby řešení vybraných slovních úloh rovnicového charakteru na 2.stupni základní školy

Konečná, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Individuální péče o nadané žáky v matematice na 2. stupni ZŠ

Kotrbová, Julie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Využití netradičních matematických pomůcek ve výuce žáků se specifickými poruchami učení

Králová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Projektová výuka finančního plánování na ScioŠkole

Krátká, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Výuka matematiky a školská reforma v Československu v letech 1945-1953

Kuchařová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Učitelství matematiky pro základní školy
Diplomová práce: Přístupy k řešení slovních úloh z reálného života žáky základních škol a víceletých gymnázií.