Počet výsledků: 1022

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika pro učitele PdF - Učitelství pro základní školy: Speciální pedagogika pro učitele
zahrnout jen obhájené práce

Veselá, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza zkušeností a názorů žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy

Veselá, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Konzumace návykových látek na základní škole praktické a na základní škole běžného typu

Vetchá, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza potřeb rizikové skupiny dětí a mládeže na okrese Třebíč

Viesnerová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Kvalita života rodiny s dítětem s Angelmanovým syndromem

Víchová, Dita

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití multisenzoriálního přístupu při výuce anglického jazyka u žáků se specifickou poruchou učení

Viková, Radomíra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza možností komplexní péče o předškolní děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou

Viktorin, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Rudolf Jedlička - významná osobnost somatopedie

Viktorínová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáků s poruchami autistického spektra na prvním stupni základní školy

Vilášková, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Strategie v edukaci žáků s těžkým zrakovým postižením a autismem

Vinciková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Hra dětí s poruchami autistického spektra v předškolním věku a její specifika

Vitvarová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Komprehensivní rehabilitace v základní škole speciální

Viznerová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Specifické aktivity edukačního procesu podporujícího rozvoj osobnosti žáka základní školy praktické

Vlachová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Rozvoj pracovních a sebeobslužných dovedností u žáků s PAS pomocí metody strukturovaného učení

Vlašic, Tom

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přístup dětí předškolního věku k hračkám znázorňujícím vybrané druhy postižení

Vlčková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Partnerský a sexuální život u osob s mentálním postižením

Vlčková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Inkluze žáků s lehkým mentálním postižením do běžné základní školy

Vlčková, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Sociální aspekty individuální integrace žáka s Aspergerovým syndromem

Vlková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Postoje společnosti k lidem s mentálním postižením.

Vojtková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Segregované a inkluzivní vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením

Vojtková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Alergické a astmatické děti v mateřských školách