Počet výsledků: 1022

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika pro učitele PdF - Učitelství pro základní školy: Speciální pedagogika pro učitele
zahrnout jen obhájené práce

Ďásková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Výuka anglického jazyka u žáků s lehkým mentálním postižením na základní škole

Demková, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza komunikačních schopností u dětí v mateřské škole

Desnicová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Hodnocení očekávaných výstupů u vycházejících žáků základní školy praktické

Diepoldová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace informačních a komunikačních technologií jako součást edukace dětí v přípravných třídách základních škol.

Dítětová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití konceptu Snoezelen jako prostředku k podpoře edukace na základní škole speciální

Divíšková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Canisterapie a hipoterapie u dětí s těžkým postižením

Dlouhá, Vítězslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza pozitivních a negativních faktorů používání informačních technologií a jejich vliv na žáky 1. stupně ZŠ

Dobrovolná, Bohumila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Průběh školní integerace chlapce s kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny

Dobrovolná, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vliv psychomotorických aktivit na rozvoj osobnosti žáka s mentálním postižením

Dočekalová, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižením

Dojčiarová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití psychomotorických her u osob s mentálním postižením a autismem

Doležalová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Názory laické veřejnosti na inkluzivní vzdělávání

Doležel, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2014

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Úspěšnost žáků s lehkým mentálním postižením v běžné základní škole se zaměřením na inkluzivní vzdělávání v České republice a ve Finsku.

Doleželová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Názory pedagogů na školní integraci žáků s mentálním postižením

Doleželová, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Učitelství pro základní školy
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Přechod škola povolání u žáka s lehkým mentálním postižením

Dolníčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Spolupráce rodiny a školy u integrovaných dětí s mentálním postižením

Doskočilová, Radka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Vliv chronického onemocnění na vzdělávání žáků

Dostál, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Adaptační problémy dětí ve výchovném ústavu pro mládež

Dostálová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v regionu Rychnov nad Kněžnou

Dostálová, Ludmila

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáka s mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu