Počet výsledků: 96

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Kinantropologie (čtyřleté): Kinantropologie
zahrnout jen obhájené práce

Augustýn, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Neformální vzdělávání a informační učení trenérů házené se zaměřením na využívání informačních technologií

Bartoš, Walter

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Role státu v péči o sportovní talenty

Bedřich, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2012

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Rychlostní schopnosti hráčů fotbalu v kategorii staršího dorostu

Blažej, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Způsob ukončení tréninkové jednotky ve vztahu k rozvoji aktuální spokojenosti a vybraným mentálním dovednostem mládeže v basketbale

Bokůvka, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Vliv tréninku maximální síly na vybrané rychlostní schopnosti fotbalistů

Bozděch, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2020

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Vliv Age Effect ve vybraných sportech

Brůžková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Komparace podpory zdraví ve školních vzdělávacích programech na vybraných základních školách v Brně

Bugala, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2017

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Community policing - Řešení konfliktních situací a okolnosti útoků u bezpečnostních složek

Černošek, Miroslav

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2012

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Analýza vybraných faktorů ovlivňujících sportovní výkon v tenisu

Čihounková, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2014

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Identifikace cvičenců různých stylů karatedó s pojmy asociovanými s tréninkem bojového umění

Doležalová, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2017

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Analýza reakčně – rychlostních schopností u rekreačních hráčů badmintonu

Erbenová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2013

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou

Frčová, Zuzana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2017

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Vplyv vybraných raketových športov na ruku športovca

Gimunová, Marta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Kinematická analýza chůze těhotných žen

Gurín, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Posturálna stabilita po záťaži brušných svalov

Havel, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Závislost změn sportovní výkonnosti na úrovni pohybových schopností a dovedností žáků 6. až 9. tříd v ledním hokeji

Hedbávný, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2011

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv úrovně rovnováhových schopností na provedení vybraných gymnastických pohybových struktur

Hlavoňová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv bezprostřední aplikace různých druhů strečinku na vertikální výskok u atletů - skokanů

Honz, Oto

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2018

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Disertační práce: Závislosť športovej úspešnosti družstva od úrovne kvality herných činností futbalového brankára

Hrazdíra, Eduard

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2016

Studijní program: Kinantropologie (čtyřleté)
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv aplikace speciálních cvičení na změnu úrovně vybraných rovnováhových schopností ve snowboardingu