Počet výsledků: 5

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Radiologická fyzika: Radiologická fyzika
zahrnout jen obhájené práce

Fábry, Dominik

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Radiologická fyzika
Studijní plán: Radiologická fyzika
Diplomová práce: Transformace dávkových profilů měřených detektory o různém objemu pro potřeby jejich porovnání

Justrová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná, ale titul Mgr. nebyl udělen, protože studium bylo ukončeno neúspěšně)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Radiologická fyzika
Studijní plán: Radiologická fyzika
Diplomová práce: Porovnání radiační zátěže ze skiagrafie a CT v diagnostice pacientů s mnohočetným myelomem

Kufová, Anna

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Radiologická fyzika
Studijní plán: Radiologická fyzika
Diplomová práce: Optimalizace a evaluace algoritmů pro fitování intravoxel incoherent motion dat z MR snímků mozku

Pešat, Pavel

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Radiologická fyzika
Studijní plán: Radiologická fyzika
Diplomová práce: Současné specifické problémy v zajištění adekvátní ochrany oční čočky v nukleární medicíně

Sopko, Vit

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Radiologická fyzika
Studijní plán: Radiologická fyzika
Diplomová práce: Potenciální nebezpečí zneužití silných radioaktivních zdrojů používaných v nukleární medicíně pro teroristické útoky