Počet výsledků: 48

Výsledky se týkají 14 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Fyzika: Astrofyzika PřF - Fyzika: Fyzika kondenzovaných látek PřF - Fyzika: Teoretická fyzika PřF - Fyzika: Biofyzika PřF - Fyzika: Fyzika plazmatu PřF - Fyzika: Obecné otázky fyziky PřF - Fyzika: Vlnová a částicová optika
zahrnout jen obhájené práce

Abdellaoui, Slah

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Disertační práce: Hydrodynamic modeling of stellar winds

Adamus, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika kondenzovaných látek
Disertační práce: Theoretical study of electronic properties of high-Tc superconductors and other materials with strongly correlated electrons

Benáček, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Disertační práce: Particle-in-cell simulations and analytical study of the processes generating radio solar bursts

Bernátová, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Study of sputtered particles densities in non-reactive and reactive HIPIMS process

Bílek, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Towards predictive and reliable models of plasma chemical kinetics

Daniel, Benjamin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika kondenzovaných látek
Disertační práce: Low Energy Electron Microscopy

Davgadorj, Ariunzul

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Teoretická fyzika
Disertační práce: Superspace 1002

Debnárová, Stanislava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Development of ternary and quaternary nanostructured coatings and their preparation by magnetron sputtering

Dugáček, Ján

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Dekontaminace povrchů pomocí plazmového a fotokatalytického procesu

Dvořák, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika kondenzovaných látek
Disertační práce: Plasmonová resonance s měřením fáze

Faltýnek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Microwave diagnostics of plasma and materials

Fekete, Matej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Space and time resolved study of reactive HIPIMS process

Fišák, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Disertační práce: Radiation and Collisional Processes in Stellar Atmospheres

Grossová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Astrofyzika
Disertační práce: Multifrequency observations of radio galaxies and their interaction with the intergalactic medium

Jelínek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Studium atmosférických výbojů v plazmochemických aplikacích

Jurásek, Miroslav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Biofyzika
Disertační práce: Multiscale simulations of protein-protein interactions

Kelar, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Study of dielectric barrier discharges, their applications and fundamental properties

Kelarová, Štěpánka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika plazmatu
Disertační práce: Organosilicon coatings based on trimethylsilyl acetate monomer prepared using plasma of RF capacitively coupled glow discharge

Khouchen, Malak

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Teoretická fyzika
Disertační práce: Classical description of fundamental strings and D-branes and their relation to the AdS/CFT correspondence

Kiaba, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Fyzika
Studijní plán: Fyzika kondenzovaných látek
Disertační práce: Interface and doping induced phenomena in transition metal oxide heterostructures