Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Farmakologie: Experimentální a aplikovaná farmakologie LF - Farmakologie: Farmaceutická medicína
zahrnout jen obhájené práce

Arab, Anas

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Experimentální a aplikovaná farmakologie
Disertační práce: Neurozobrazovací biomarkery patologie podobné Parkinsonově nemoci ve farmakologických a genetických myších modelech

Decker, Barbora

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Farmaceutická medicína
Disertační práce: Farmakoekonomický pohled na management a léčbu idiopatických střevních zánětů

Dražanová, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Experimentální a aplikovaná farmakologie
Disertační práce: Structural and functional alterations of the brain induced by antipsychotic treatment, as detected in animal models of schizophrenia

Nosková, Kristýna

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Experimentální a aplikovaná farmakologie
Disertační práce: Nová potenciální léčiva přírodního původu a jejich vliv na cytochrom P450 v preklinickém modelu

Sehnalová, Irena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Farmaceutická medicína
Disertační práce: Farmakoekonomické hodnocení molekulárně cílené léčby u solidních nádorů

Štark, Tibor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Experimentální a aplikovaná farmakologie
Disertační práce: Role of the endocannabinoid system in the pathophysiology and treatment of schizophrenia: Focus on cannabidiol as a novel therapeutic approach for preventive treatment

Tabi, Katarína

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2019

Studijní program: Farmakologie
Studijní plán: Farmaceutická medicína
Disertační práce: E-Mental Health and Informed Decision Making