Počet výsledků: 7

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie: Lékařská mikrobiologie a imunologie LF - Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie: Patologie a soudní lékařství

Grymová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Alternativní sestřih exonu 3 genu SERPING1 a aktivace neutrofilů v kontextu patogeneze hereditárního angioedému

Gurín, Dominik

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Patologie a soudní lékařství
Disertační práce: Prognostické a prediktivní markery nádorů hlavy a krku

Hlaváčková, Eva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Sekundární hypogamaglobulinemie v dětském věku

Kotásková, Iva

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Molekulárně biologická analýza smíšených klinických vzorků

Kubeš, Václav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Patologie a soudní lékařství
Disertační práce: Vybrané aspekty imunopatologie maligní tkáně

Vacek, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Emerging Strategies and Technologies to Combat Pathogens in the Post Antibiotic Era in Fields of Enzybiotic Treatment and Low-Temperature Plasma Decontamination

Vrbová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie
Studijní plán: Lékařská mikrobiologie a imunologie
Disertační práce: Imunitní systém a vnější prostředí