Počet výsledků: 17

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Chirurgie a reprodukční medicína: Gynekologie a porodnictví LF - Chirurgie a reprodukční medicína: Oftalmologie LF - Chirurgie a reprodukční medicína: Chirurgie
zahrnout jen obhájené práce

Černoch, Filip

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Využití svalového laloku typu „turn over flap“ v rekonstrukci recidivujících ischiadických dekubitů

Gajdošíková, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Operační léčba zlomenin patní kosti – vliv operační techniky na pooperační stabilitu

Griščíková, Lenka

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Oftalmologie
Disertační práce: Implantace fakických nitroočních čoček u dětí

Holoubek, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Vývoj dočasných biopolymerních nosičů pro vybrané růstové faktory a zhodnocení jejich aktivity na hojení rány

Knoz, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Vývoj a optimalizace dermální náhrady

Marek, Ondřej

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Porovnání dvou metod miniinvazivní osteosyntézy u zlomenin proximálního konce vřetenní kosti u dětí

Otaševič, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Léčba defektů kloubní chrupavky nosných kloubů. Modifikovaná AMIC technika v léčbě chondrálních lézí kolenního kloubu

Pánková, Soňa

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Gynekologie a porodnictví
Disertační práce: Problematika operační léčby děložního myomu (klinická a experimentální studie)

Pazourek, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Ultrasonografie v diagnostice a léčbě muskuloskeletálních nádorů

Pešek, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2021

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Retence transpedikulárních šroubů v osteoporotických obratlech

Prýmek, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Vliv rozsahu instrumentované fúze na okolní neoperované páteřní segmenty u pacientů po operaci skoliózy

Rybárová, Natália

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2020

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Oftalmologie
Disertační práce: Změny refrakce po perforující keratoplastice - možnosti jejich řešení

Solár, Peter

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Role mozkových bariér po subarachnoidálním krvácení

Turek, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Vliv věku a antropometrických parametrů na rychlost korekce osových deformit dolních končetin za použití osmičkových dlah (eight-figure plate)

Valoušek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2022

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Chirurgie
Disertační práce: Využití senzorů magnetického pole při distálním jištění intramedulárních hřebů u zlomenin dlouhých kostí

Ventruba, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2023

Studijní program: Chirurgie a reprodukční medicína
Studijní plán: Gynekologie a porodnictví
Disertační práce: Mastektomie a rekonstrukční operace u pacientek s BRCA mutací a karcinomem prsu

Vyskočil, Robert

(udělen titul Ph.D.)