Počet výsledků: 1

Fakulta
Lékařská fakulta
Obor/plán
LF - Bioethics: Bioethics
zahrnout jen obhájené práce

Loriga, Leandro

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Lékařská fakulta, 2024

Studijní program: Bioethics
Studijní plán: Bioethics
Disertační práce: Rethinking the Body: An exploration of Patient's Autonomy and Body Integrity Dysphoria in the Czech Republic