Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Farmaceutická fakulta
Obor/plán
FaF - Bezpečnost a kvalita léčiv: Bezpečnost a kvalita léčiv
zahrnout jen obhájené práce

Grega, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Farmaceutická fakulta, 2022

Studijní program: Bezpečnost a kvalita léčiv
Studijní plán: Bezpečnost a kvalita léčiv
Disertační práce: Farmakoekonomické hodnotenie vybraných produktov