Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Religionistika: Religionistika
zahrnout jen obhájené práce

Sláma, Bohumil

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Religionistika
Studijní plán: Religionistika
Bakalářská práce: Islamofobie a identity českých konvertitek k islámu: Transformace kulturní sebeidentifikace a strategie (sebe)prezentace k úspěšné reintegraci