Počet výsledků: 24

Výsledky se týkají 7 oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Sociální práce: Sociální práce

Abdeslamová, Sarah

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Prospívání dětí v homoparentálních rodinách

Adámková, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Pohled sociálních pracovníků agendy příspěvku na péči a jejich nadřízených na sociální práci

Beránková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj pedagogických pracovníků k zavedení sociální práce na vybrané základní škole

Bezrodná, Zina

(obhajoba byla úspěšná)

Buchtová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Množství klientů s marginalizovaným stylem života a učení se zvládání životní situace

Buršová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Vyrovnávání se se smrtí klientů sociálních pracovníků zaměřující se na práci s lidmi bez domova

Dašková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj canisterapeutů a klientů ke canisterapii ve vybraných domovech pro seniory

Dvořáčková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Podpora rozvoje vztahu mezi rodičem ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho dítětem optikou jejich pěstounů a sociálních pracovníků

Edelová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Profesionální hranice pracovníků terénních programů v prostředí taneční scény

Holzmannová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Integrace na trh práce pohledem osob se získaným poškozením míchy

Hromadová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Podpora osobnostního rozvoje klientů nízkoprahových zařízení

Juráčková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Domácí násilí u klientek kontaktních center z pohledu sociálních pracovníků těchto center

Kalužová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Přístup sociálních pracovníků k uplatňování potřeb dětí v rozvodovém procesu rodičů

Kohoutková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků k duševní hygieně s důrazem na postupy relaxace, mindfulness a jógy

Kompauerová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Hodnocení inovativních projektů pro mladé dospělé opouštějící dětské domovy z hlediska sociálního začleňování

Kovářová, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Sociální reprezentace sociálních pracovníků a psychologů vzhledem k traumatu ze smrti a k postupům práce s tímto traumatem u truchlících

Matějková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků, peer pracovníků a psychologů k internetu a internetovým sociálním sítím při práci s lidmi s psychózou

Michoňková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Postoj sociálních pracovníků a psychologů k práci s dětmi v rozvodovém řízení

Mravíková, Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Prístup sociálnych pracovníkov k detským obetiam domáceho násilia

Orálková, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Sociální práce
Studijní plán: Sociální práce
Bakalářská práce: Očekávání a představy o spolupráci pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a učitelů při práci s dětmi se syndromem CAN