Počet výsledků: 370

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Geologie
zahrnout jen obhájené práce

Abt, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Komplexní geologické zhodnocení jesenického krasu

Adameková, Katarína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Vývoj říční nivy v prostoru ranně středověkého sídliště Pohansko ve vztahu k antropogenním vlivům

Alexová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Palynologické zpracování vybraných lokalit středního miocénu Centrální Paratethydy

Alijagič, Jasminka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Distribuce chemických prvků v oblasti staré hutnické výroby Zenica (Střední Bosna)

Ambrož, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Pozdně kvartérní vývoj jihozápadního svahu elevace Velkého Kosíře

Ambrožová, Vendula

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stabilita močových kamenů

Antošová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Bakteriální aktivita v geologických materiálech

Axmann, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Uplatnění jurských vápenců v historii památek Jihomoravského kraje

Balážik, Ondrej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Využití horninového prostředí jako zásobníku tepla

Balšínková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Faciální studium račických a lulečských slepenců

Barák, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Rizika skalních řícení v Moravském krasu a možnosti jejich sanací

Barson, Prokop

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Interakce nulmocného nanoželeza s důlními vodami

Bárta, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stavba durbachitů jižní části třebíčského masivu

Bárta, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stavba intruze benešovského typu středočeského plutonu

Barták, Pavel

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Redeskripce druhu Sauropleura scalaris (Lepospondyli: Nectridea) ze svrchního karbonu lokality Nýřany, Česká republika

Barvíková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Kompoziční změny ve vápencích na hranici devon-karbon

Basistová, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Palynospektra ze sedimentů badenu karpatské předhlubně

Bečka, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Zhodnocení horninových materiálů vhodných pro odstínění zdrojů radioaktivního záření a pro nízkopozaďová radiační pracoviště

Bendová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Vliv těžby štěrkopísků na stabilitu staveb

Benedová, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Surovinová základna kamenných přeslenů ve střední Evropě