Počet výsledků: 372

Výsledky se týkají 5 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Geologie: Geologie
zahrnout jen obhájené práce

Berčáková, Andrea

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Pevnost ve střihu vybraných anizotropních hornin s kliváží

Bezušková, Bianka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Analýza deformačních struktur flyšových sedimentů Vnějších Karpat pomocí digitálního modelu reliéfu

Bimka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Blaško, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Sedimentárně-geologické studium vrtných jader na podzemním zásobníku plynu Lobodice

Bočková, Zdeňka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál

Bodláková, Radoslava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Hydrogeochemie skapových vod v Kateřinské jeskyni (Moravský kras)

Bognár, Patrik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Pevnostní charakteristiky hornin brněnské aglomerace

Bochňová, Petrana

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Reaktivita křemene v systému K2O-CaO-SiO2-H2O

Borovský, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Vliv plánované otvírky štěrkoviště na proudění podzemních vod u Suchdolu nad Odrou

Brotan, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Charakteristika složení a provenience hornin použitých na stavbu historického opevnění města Slaného

Brtníková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Litofaciální studium sedimentů boskovické brázdy mezi Veverskou Bítýškou a Letovicemi

Březina, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Osteologické zpracování savců z lokality Czujanova pískovna (Mikulov) se zvláštním zaměřením na studium chobotnatců

Březovský, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Petrografické studium ostatní kamenné industrie z neolitických sídlišt Brno-Holásky a Velatice

Bučková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Konodontová fauna famenu a spodního tournai ve výchozech v údolí Říčky u Brna.

Buchta, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Sledování dynamiky rozpouštění kalcitu ve stacionárních a dynamických podmínkách

Burešová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Minerály skupiny chalkozín-digenit z Cu-mineralizací Českého masivu

Burian, Aleš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Granitoidy zóny Niemcza-sv. pokračovaní pásu "durbachitických" hornin evropských vriscid?

Burmann, Sven

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Extenzně-kompresní vztahy v karpatsko-panonském regionu během neogénu až kvartéru

Buřival, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Dynamika oxidačně-redukčních reakcí železa a sekvenční vznik nerozpustných hydroxidů

Cahová, Marcela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Diplomová práce: Detekce stopových prvků z energetických surovin ve vodních tocích