Počet výsledků: 5

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Učitelství fyziky pro střední školy: Učitelství fyziky pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Buchal, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Žákovské experimenty pro výuku fyziky s využitím mobilního telefonu

Daniš, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Paradoxy teorie relativity

Kolaříková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Výklad H - R diagramu

Šklíbová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství fyziky pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Metoda Peer Instruction ve výuce optiky

Zhorný, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství biologie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství fyziky pro střední školy
Diplomová práce: Využití moderních metod měření ve školních pokusech