Počet výsledků: 358

Výsledky se týkají 15 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Chemie: Analytická chemie PřF - Chemie: Anorganická chemie PřF - Chemie: Biofyzikální chemie PřF - Chemie: Fyzikální chemie PřF - Chemie: Materiálová chemie PřF - Chemie: Organická chemie PřF - Chemie: Strukturní chemie PřF - Chemie: Chemie
zahrnout jen obhájené práce

Vyhnánek, Radek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Aplikace kapilární elektroforézy pro separaci proteinů a speciaci

Vykoukal, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Materiálová chemie
Diplomová práce: Příprava a charakterizace nanočástic kovových slitin

Výtisk, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Speciační analýza iontů mědi

Vytisková, Karolína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Značení biomolekul nanočásticemi pro detekci metodou LIBS

Warchilová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Laterální mapování povrchů kovových materiálů pomocí LA-ICP-MS

Weinštuk, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Anorganická chemie
Diplomová práce: Příspěvek k chemii difosfanových ligandů

Zacharová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Organická chemie
Diplomová práce: Tautomerie a protonace derivátů purinu

Zálešák, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Fyzikální chemie
Diplomová práce: Vliv tepelného zpracování na transformační vlastnosti slitin NiTi

Zelenák, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Analýza vzorků pomocí hmotnostní spektrometrie s využitím laserové desorpce za účasti povrchu substrátu z porézního redukovaného grafen oxidu

Zelenka, František

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Materiálová chemie
Diplomová práce: Studium tepelné stability termoelektrických materiálů prostřednictvím termické analýzy a Knudsenovy efúzní hmotnostní spektrometrie

Zelinková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Vzácné kovy jako modifikátory pro stanovení rtuti ETAAS s dávkováním pevných vzorků

Zima, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití iontové chromatografie v elementární analýze organických látek

Zobač, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Fyzikální chemie
Diplomová práce: Fázová a termická analýza slitin soustavy Sb-Sn-Zn

Zrubcová, Galina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Materiálová chemie
Diplomová práce: Příprava keramických nanovláken pomocí elektrospinningu

Zvěřina, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2010

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Stanovení rtuti v ovzduší

Zvěřina, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2011

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Analýza tavenin pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu

Žagar, Ana-Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití senzorových polí pro stanovení rovnovážných konstant

Žaludová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Analytická chemie
Diplomová práce: Primární referenční postup stanovení celkové bílkoviny Kjeldahlovou metodou v certifikovaných referenčních materiálech užívaných v klinické chemii.