Počet výsledků: 4

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Anatomie a fyziologie rostlin: Anatomie a fyziologie rostlin
zahrnout jen obhájené práce

Bednaříková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Anatomie a fyziologie rostlin
Studijní plán: Anatomie a fyziologie rostlin
Disertační práce: Využití kinetik fluorescence chlorofylu k detekci nízkoteplotního stresu ve fotosyntetickém aparátu lišejníků

Orekhova, Alla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Anatomie a fyziologie rostlin
Studijní plán: Anatomie a fyziologie rostlin
Disertační práce: Moderní biofyzikální metody ve studiu fotosyntézy poikilohydrických organismů

Trnková, Kateřina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Anatomie a fyziologie rostlin
Studijní plán: Anatomie a fyziologie rostlin
Disertační práce: Inhibice fyziologických procesů polárních autotrofů stresovými faktory prostředí studovaná pomocí indukované fluorescence chlorofylu

Zajícová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Anatomie a fyziologie rostlin
Studijní plán: Anatomie a fyziologie rostlin
Disertační práce: Odezva rostlin na přítomnost léčiv v prostředí