Počet výsledků: 7

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Mikrobiologie: Mikrobiologie
zahrnout jen obhájené práce

Beinhauerová, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Využití bakteriofágů v rychlé a účinné diagnostice mykobakterií

Čechová, Martina

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Studium životaschopnosti mikroorganismů pomocí kvantitativní PCR

Fišarová, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Charakterizace variabilní složky genomu koaguláza-negativních stafylokoků

Haviernik, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Nové přístupy k terapii u flavivirových nákaz

Hrdý, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Vývoj a validace multiplexní technologie xMAP pro detekci a kvantifikaci patogenních virů v prostředí.

Kunka, Antonín

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Analýza stability a agregace proteinů

Vrbovská, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Disertační práce: Molekulární charakterizace vybraných koaguláza negativních stafylokoků a jejich klinický význam