Počet výsledků: 45

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Molekulární a buněčná biologie a genetika: Molekulární a buněčná biologie a genetika
zahrnout jen obhájené práce

Adamová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární mechanismy chemorezistence solidních nádorů

Arcidiacono, Orazio Angelo

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Epigenetické znaky diferenciace embryonálních kmenových buněk do kardiomyocytů

Bačovský, Václav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Genetika a epigenetika pohlavních chromozomů u Silene latifolia

Bárdy, Pavol

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Strukturní studie a aplikace bičíkatých fágů

Bobek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární interakce při formování a remodelaci alveolární kosti

Bohošová, Júlia

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Zapojení nekódujících RNA do patogeneze renálního karcinomu

Cantara, Alessio

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Charakterizace nových ligandů G-kvadruplexů a bioinformatické analýzy nukleotidových sekvencí tvořících tyto struktury

Dúcka, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Proteiny rodiny Myb – nové úlohy v tumorigenezi a nádorové progresi

Farkaš, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Potenciál lidských indukovaných pluripotentních kmenových buněk pro přípravu buněk cévních progenitorů

Finstrlová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium interakcí mezi fágem a hostitelskými buňkami stafylokoků

Gogela, Roman

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium evoluce systémů determinace pohlaví u rodu Silene

Hořák, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Objasnění funkce proteinu FSTL1 v mitochondriálním energetickém metabolismu in vitro a u srdečního selhání.

Hušáková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Použití metody magnetických separací pro izolaci a detekci mykobakterií z biologického materiálu

Izadi, Nasim

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Electrochemical analysis of proteins at charged interfaces

Jesionek, Wojciech Krzysztof

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Srovnávací analýza struktury pohlavních chromozómů

Kadlčíková, Dita

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Využití metody FISH pro biologickou dozimetrii u pracovníků ve zdravotnictví v rizikových provozech a onkologických pacientů

Králová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Evoluce reprodukčních mechanismů u dvoudomých rostlin

Kratochvílová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Molekulární faktory osteogeneze se zaměřením na nové funkce kaspáz

Krejčíř, Radovan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Studium molekulárních a funkčních mechanismů derivátů pentametiniových solí

Krchniaková, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární a buněčná biologie a genetika
Disertační práce: Nízkomolekulární inhibitory signálních drah a možnosti jejich využití v kombinované terapii solidních nádorů dětského věku