Počet výsledků: 12

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Sociální geografie a regionální rozvoj: Sociální geografie a regionální rozvoj
zahrnout jen obhájené práce

Dolák Klemešová, Kamila

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Povodňové riziko v kontextu přístupu integrovaného povodňového managementu

Erlebach, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Lokální trhy práce České republiky

Honsnejmanová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Působení fyzického prostředí na užívání alkoholu a tabáku u dospívajících

Hubl, Richard

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Vnitřní migrace obyvatelstva ve východní části České republiky: regionálně-geografická analýza

Kevický, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Geographical influences on voting support of the populist radical right

Krejčí, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Dojížďka za prací: aplikace v regionálně-geografickém výzkumu

Levandovskaja, Natalija

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Rekreační a turistické využívání sledovaných příměstských lesů Soči, Bratislavy a Brna s hodnocením antropogenních dopadů

Lichter, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Centrality and central places in contemporary urban discourse

Marek, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: České země coby sociální konstrukty a dynamické procesy

Podhrázský, Štěpán

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Trendy vývoje de facto států v kontextu proměn teritoriální suverenity

Šindelář, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Úroveň přeshraniční spolupráce v Euroregionu Pomoraví /Weinviertel / Záhorie

Zuskáčová, Veronika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Sociální geografie a regionální rozvoj
Studijní plán: Sociální geografie a regionální rozvoj
Disertační práce: Aeromobility as a Lifestyle: Hybrid Geographies of Frequent Flying in the Czech Republic and Slovakia