Počet výsledků: 28

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Logopedie: Logopedie
zahrnout jen obhájené práce

Andrýsková, Bianka Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Rozvoj komunikačných schopností u detí s Downovým syndrómom - přehledová studie

Bajgerová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Vývoj a specifika komunikačních schopností dospělého jedince s Downovým syndromem

Černohousová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Hudba, rytmus a jejich vliv na jedince se sluchovým postižením

Dračková, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Slyšící dítě v neslyšící rodině

Dzivá, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Specifika komunikačních projevů jedinců s Downovým syndromem

Frühaufová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Informovanost učitelek mateřských škol o problematice narušené komunikační schopnosti u dětí

Hlávková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Vzdělávání bilingvních žáků z pohledu učitelů

Hudečková, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Komunikace s žáky se sluchovým postižením při sportovních aktivitách

Kaifošová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Cíle a potřeby osob s afázií: Případová studie konverzační skupiny

Kalkant, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Informovanost rodičů dětí předškolního věku o dyslalii

Kazdová, Johana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Specifika orálně motorických dovedností dětí s Downovým syndromem raného věku a jejich vliv na příjem potravy a rozvoj komunikačních schopností

Kodyšová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Úpravy materiálů pro logopedickou intervenci u dětí se zrakovým postižením.

Kopřivová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Využití logopedické intervence pacienty s Parkinsonovou nemocí

Krotilová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Analýza přístupu rodiče dítěte romského etnika s narušenou komunikační schopností v kontextu podpory a intervence

Linhartová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Specifika přípravy canisterapeutického týmu na terapii s dětmi s postižením

Malenovská, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Postavení dítěte s narušenou komunikační schopností v běžné třídě MŠ a ZŠ

Matýšková, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Rozvoj komunikačních schopností a logopedická prevence v dětských skupinách pečujících o děti do tří let

Nešporová, Ilona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Komunikační schopnosti klientů domova pro osoby se zdravotním postižením v kontextu aktivizačních činností

Partlová, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Logopedická prevence v mateřských školách běžného typu

Rožková, Erika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Logopedie
Studijní plán: Logopedie
Bakalářská práce: Logopedická prevence v mateřských školách ve Zlínském kraji