Počet výsledků: 31

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Černohlávková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Deiktická zájmena ve spontánních mluvených projevech

Doubková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dva typy zobrazení holocaustu ve tvorbě Norberta Frýda

Drábek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Isotopie v Aischylově dramatu Peršané

Formánková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historická tematika v prózách Daniely Krolupperové

Glogarová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Jazyková charakteristika vybraných děl Jiřího Hájíčka

Halvová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Romantismus v Básních Karla Sabiny

Hanusová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Jazyková charakteristika vybraných děl Aleny Mornštajnové

Havlová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výukové materiály pro práci s textem v hodinách českého jazyka

Holzerová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Nenásilná komunikace ve výuce ČJ v 9. ročníku

Homolová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tematika hudby v poezii Víta Slívy

Javašová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Obraz vztahů Čechů a Němců v současné české próze. Nad díly Kateřiny Tučkové, Radky Denemarkové a Jakuby Katalpy.

Jouklová, Terezie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analýza a komparace ženských hrdinek v dílech A. Mornštajnové, J. Katalpy, R. Denemarkové a K. Tučkové

Juračková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Interpretace venkovských dramat Martina Františáka

Koutná, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Prózy „Lékařů bez hranic“ v kontextu literatury faktu

Kožená, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Nenásilná komunikace ve výuce českého jazyka a literatury 6. ročníku základní školy

Kubíčková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Poetika próz Viktorie Hanišové

Kučerová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ženské postavy ve vybraných prózách Radky Třeštíkové: Bábovky, Osm a Veselí

Lůčná, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Postavy a rodinné vztahy v románech Aleny Mornštajnové a Viktorie Hanišové

Lysoňková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výuka českého jazyka v Irské republice

Marková, Denisa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Poetika próz Ireny Douskové