Počet výsledků: 93

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Bílková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Vývoj vybrané slovní zásoby v oblasti čistoty a hygieny

Bouzková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití třífázového modelu učení ve výuce slohu

Cahlová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Současný stav nářečí Uherského Brodu a okolí

Carvalho Almeida, Lucie Alexandra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tvorba a původ nově vzniklých pojmenování v knižní sérii Harry Potter

Černohlávková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Deiktická zájmena ve spontánních mluvených projevech

Čížková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Obraz periferie v prózách Cestou špendlíků nebo jehel, Destrukce a Kontinuita parku

Doubková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Dva typy zobrazení holocaustu ve tvorbě Norberta Frýda

Drábek, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Isotopie v Aischylově dramatu Peršané

Formánková, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Historická tematika v prózách Daniely Krolupperové

Foukalová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití kritického myšlení v mediální výchově v rámci výuky českého jazyka na 2. stupni základních škol

Gábrižová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Běžná mluva na holešovsku

Glogarová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Jazyková charakteristika vybraných děl Jiřího Hájíčka

Halvová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Romantismus v Básních Karla Sabiny

Hanusová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Jazyková charakteristika vybraných děl Aleny Mornštajnové

Havlová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výukové materiály pro práci s textem v hodinách českého jazyka

Holzerová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Nenásilná komunikace ve výuce ČJ v 9. ročníku

Homolová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tematika hudby v poezii Víta Slívy

Horká, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Srovnání vybrané slovní zásoby u nejstarší a nejmladší generace na Jihlavsku

Hudcová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Mezipředmětové vztahy ve výuce českého jazyka na 2. stupni ZŠ

Chomoucká, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2024

Studijní program: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Typologie postav ve vybraných románech Miloše Urbana