Počet výsledků: 3

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Hudební teorie a pedagogika: Hudební teorie a pedagogika
zahrnout jen obhájené práce

Bébarová, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Hudební teorie a pedagogika
Studijní plán: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Porovnání přístupů k jednotlivým otázkám hlasové výchovy v česky psané literatuře

Hrbáčová, Alžběta

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Hudební teorie a pedagogika
Studijní plán: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Efektivita hudební výchovy na základních školách v České republice

Rafailov, Kristina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Hudební teorie a pedagogika
Studijní plán: Hudební teorie a pedagogika
Disertační práce: Výuka předmětu hudební nauka na základních uměleckých školách v České republice – přístupy, koncepce, metody.