Počet výsledků: 201

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sportovních studií
Obor/plán
FSpS - Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Osobnost učitele tělesné výchovy jako ukazatel klimatu školní třídy

Balata, Luboš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza volnočasových aktivit u vysokoškolských studentek

Benda, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vliv silového a plyometrického tréninku na hbitost dolních končetin

Blaho, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Metodicko-organizační formy při nácviku fotbalových dovedností ve školní tělesné výchově

Bohuslavová, Simona

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vliv úrovně rovnováhových schopností na vybrané prvky obtížnosti v moderní gymnastice

Bochýnek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza obsahu výuky tělesné výchovy dívek na středních školách a možnosti inovativního přístupu k této výuce

Bojanovská, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Mládež v prostředí organizovaného sportu

Braun, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Příprava na zaměstnání z hlediska učitelství tělesné výchovy.

Brich, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Změny pohybových aktivit v době covidu

Březinová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Nácvik rotace v krasobruslařské přípravě

Buchal, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza strukturální a organizační podpory duální kariéry univerzitních studentů s mimořádnou sportovní výkonností

Burkertová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2021

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Proměny neformálního vzdělávání sportovních trenérů

Cebák, Tadeáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vliv intervenčního programu v tělesné výchově na hbitost žáků 6. ročníku ZŠ

Cieslarová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Analýza efektivity 90 minutových vyučovacích jednotek tělesné výchovy ve srovnání s 45 minutovými

Cichra, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Sledování četnosti hlaviček u fotbalové mládeže ve vztahu k metodice učení dané dovednosti

Ciprušová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Stav poznatků k problematice Duální kariéry sportovců v závěrečných pracích na Masarykově univerzitě

Cupák, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vztah žáků 2. stupně ZŠ k hodinám tělesné výchovy.

Czech, Denis

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Vliv délky kroků smečovaného podání ve volejbale na výšku a délku letové fáze

Čajka, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Monitoring tělesné zdatnosti 2022 a úroveň rychlostních schopností

Čechová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sportovních studií, 2024

Studijní program: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Studijní plán: Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy
Diplomová práce: Porovnání úrovně zdatnosti žáků základních škol