Počet výsledků: 102

Výsledky se týkají 4 oborů/plánů studia
Fakulta
Ekonomicko-správní fakulta
Obor/plán
ESF - Regionální rozvoj: Cestovní ruch ESF - Regionální rozvoj: Projektový management
zahrnout jen obhájené práce

Alexanderova, Valeriya

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Cestovní ruch
Diplomová práce: Attitudes towards sustainability: consumer behaviour of Generation Z in tourism

Andrová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Pandemie jako příležitost pro transformaci cestovního ruchu - příklad měst UNESCO

Asekretova, Mariia

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Vliv veřejné podpory inovací na výkonnost podniků v regionu

Bachová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Cestovní ruch
Diplomová práce: Hodnocení ekologické škody na příkladu řeky Bečvy

Baletková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Cestovní ruch
Diplomová práce: Influenceři a destinační marketing

Beckertová, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Prostorová mobilita uživatelů služeb Airbnb - pohybové vzorce české populace

Bernátová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Dopady realizovaných projektů volnočasových aktivit na město Krnov

Brož, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Nákupní centrum jako městský veřejný prostor

Brychtová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Netradiční nástroje inovační politiky v evropských regionech

Bulíčková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Revitalizace brownfields a udržitelný rozvoj urbánního prostředí: příklad města Třebíče

Cabadajová, Mária

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Percepce vlivu hraničního efektu na vzájemné vztahy České republiky a Rakouska.

Cao, Viktor

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Zpracování SP pro typové projekty - infrastruktura pro vzdělávání

Cepr, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Možnosti řešení zabezpečování služeb v malých obcích

Černíková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Uplatnění indikátorů udržitelného rozvoje cestovního ruchu v kontextu historických center měst

Daňhelová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Hodnocení výdajů obcí na ochranu vod

Dejmková, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2020

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Znovuoživení cestovního ruchu v Moravském Krumlově

Dubišarová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Cestovní ruch
Diplomová práce: Online recenze a jejich účinky na spotřebitelské chování

Dvořáčková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Projektový management
Diplomová práce: Environmentální aspekty spotřebitelského chování domácností

Emmer, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2021

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Cestovní ruch
Diplomová práce: Airbnb a trh nemovitostí

Frintová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Ekonomicko-správní fakulta, 2022

Studijní program: Regionální rozvoj
Studijní plán: Cestovní ruch
Diplomová práce: Politika cestovního ruchu ČR v době covidové