Počet výsledků: 82

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
zahrnout jen obhájené práce

Babincová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Morfologické varianty jako problém strojové analýzy češtiny

Bendáková, Eliška

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Vybrané názvy zvířat ze ZOO Brno

Benetinová, Pavla

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu

Beranová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Tvorba syntaktických pravidel pro detekci frází v rámci analyzátoru SET

Berka, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Generátor českého textu

Cukr, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza skloňování nesklonných slov

Davídek, Kryštof

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Mobilní aplikace: Elektronický slovník s definicemi založenými na derivačních rysech slovotvorně motivovaných slov

Diatelová, Irena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Urážlivé, vulgární a rasistické projevy na internetových diskusních fórech

Dohnalová, Jitka

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Diagnostika jazykových kompetencí u dítěte-cizince předškolního věku

Ejem, Matouš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Anglické žákovské korpusy

Findejsová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Názvy zvířecích druhů a jejich zástupců: vzorce a jejich frekvence

Geržová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza jazykového materiálu v korpusu GEOGRAF

Habermannová, Ingrid

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Podklady pro výuku vytvořené na základě analýzy chyb ve studentských odborných textech

Hájková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza jmenných tvarů adjektiv a pasivních příčestí ve slovníku morfologického analyzátoru ajka

Hanzlová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Slovník a gramatika diskuzních fór

Hejkalová, Neli

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza jazyka komiksu

Hlisnikovská, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2019

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Srovnání jazykových prostředků různých médií v článcích s touž tematikou

Horáková, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Detekce polarity sentimentu

Husárová, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Morfematický anglicko-český slovník

Jančová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Příznakovost a frekvence