Počet výsledků: 1

Výsledky se týkají zvoleného oboru ANDR Andragogika (doktorské kombinované)
Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Pedagogika (čtyřleté): Andragogika
zahrnout jen obhájené práce

Vojáčková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Filozofická fakulta, 2020

Studijní program: Pedagogika (čtyřleté)
Studijní obor: Andragogika
Disertační práce: Motivace a učení učitelů v projektech školy