Počet výsledků: 1

Obor/plán
FF - Humanitní studia: Pomocné vědy historické
zahrnout jen obhájené práce

Klesnilová, Jitka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Filozofická fakulta, 2010

Studijní program: Humanitní studia
Studijní obor: Pomocné vědy historické
Diplomová práce: Proměny liturgické části středověkého kalendáře: možnosti a východiska multidisciplinárního studia