Počet výsledků: 22

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Teoretické právní vědy (čtyřleté): Občanské právo
zahrnout jen obhájené práce

Bílková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Legitimní očekávání v občanském právu

Brim, Luboš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Přičitatelnost vědomí o právně významných okolnostech právnickým osobám

Bruncko, Stanislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2018

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Systém výživného v České republice

Bryxová, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2010

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Odpovědnost za vady prodané věci

Holas, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Mediace a její místo při řešení civilních sporů

Hrůša, Lukáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Odporovatelnost v insolvenčním právu

Cholenský, Robert

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2013

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Alternativní metody řešení sporů obecně, sporů z práv k duševnímu vlastnictví prostřednictvím mediace zvláště

Kostík, Radim

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Určení vlastnictví

Kotková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Právní aspekty změny pohlaví

Mlýnková, Jana

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Slabší smluvní strana v právu upravujícím nájem bytu a její ochrana

Myška, Matěj

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2015

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Výzvy autorskému právu v informační společnosti

Palásek, Milan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Koncepce rodiny a její ochrany v českém a evropském měřítku

Pavelek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2020

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení

Pullmannová, Helena

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Obchodní jméno jako předmět práva průmyslového vlastnictví

Richter, Štěpán

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb spotřebitelům

Rozbora, Marián

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2014

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Studijní obor: Občanské právo
Disertační práce: Kategorie rozumnosti v soukromém právu

Schön, Monika

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2016

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Rodičovská odpovědnost

Slováček, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2017

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Řešení sporů online

Šerá, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Konstitucionalizace soukromého práva

Šlejharová, Markéta

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Teoretické právní vědy (čtyřleté)
Disertační práce: Nesporná řízení v komparativním pohledu