Počet výsledků: 1

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Špaňhelová, Alena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Testové úlohy z mechaniky