Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15491

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Zobal, Ondřej

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní obor: Geologie
Bakalářská práce: Geologický a hydrogeologický průzkum zkušebního polygonu pro stavební stroje

Zoubek, Tadeáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Vazba Tau proteinu vybranými izoformami 14-3-3 proteinu

Zoubková, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní plán: Finanční a pojistná matematika
Diplomová práce: Oscilační vlastnosti diferenčních rovnic druhého řádu

Zouharová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Matematická biologie
Bakalářská práce: Příčiny předčasného úmrtí v české populaci

Zouharová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Epidemiologie a modelování
Diplomová práce: Modelování dlouhodobých dopadů epidemie COVID-19 na zdravotní stav populace

Zouvala, Šimon

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Chemoinformatika a bioinformatika
Diplomová práce: Metody pro výpočet poloh atomů vodíků v proteinech

Zukalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Diplomová práce: Změna metabolismu savčích buněčných linií v odpovědi na simulovanou hypotermii.

Zunt, Robert

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální biologie rostlin
Studijní plán: Experimentální biologie rostlin
Diplomová práce: Aktivita antioxidačních mechanismů u vybraných kmenů řas ovlivněných zamrzáním

Zuo, Sheng

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Vědy o živé přírodě
Studijní plán: Vědy o živé přírodě
Disertační práce: Plastome, repeatome and kinetochore protein evolution in land plants

Zuzáková, Leona

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Biologie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Význam zásobních látek pro dlouhodobé přežívání dřevin

Zuzaňáková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Aplikovaná matematika pro víceoborové studium
Diplomová práce: Lineární programování v praxi

Žáčková, Aneta

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Bakalářská práce: Analýza sekvenčních variant u pacientů s vzácným onemocněním

Žáčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tvorba aktivit k procvičování učiva regionální geografie severní Evropy

Žagar, Ana-Marija

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Analytická chemie
Diplomová práce: Využití senzorových polí pro stanovení rovnovážných konstant

Žajdlíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Vliv kultivačních podmínek na transkriptom bakterie Streptococcus mutans

Žák, Jiří

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
Diplomová práce: Detekce atmosfér exoplanet

Žákovicová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Zoologie
Studijní plán: Zoologie
Diplomová práce: Diverzita a distribuce parazitických motolic vodních skokanů rodu Pelophylax v Evropě

Žamberský, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Bakalářská práce: Funkční charakterizace Lipid Transfer Proteinů rostlin a jejich role v imunitní odpovědi

Žatko, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Biofyzikální chemie
Bakalářská práce: Sledování rychlosti hydrolýzy konjugačního činidla karbodiimidu ve vodných roztocích

Žilinec, Maxim

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Vlastnosti proteinu fibrilarin se zaměřením na jeho interakce s nukleovými kyselinami