Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 15493

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Brunovský, Radoslav

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika
Bakalářská práce: Simulace transportu par kovu v magnetronovém naprašování metodou Direct simulation Monte Carlo

Brusová, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Speciální biologie
Diplomová práce: Somatometrická charakteristika vybraných tělesných parametrů u romské populace na Moravě

Brůžová, Tereza

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Hodnocení pracovní expozice – zatížení hasičů POPs

Brychtová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Bakalářská práce: Erdheim-Chesterova choroba

Brychtová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Vliv přírodních prostředků dentální hygieny na mikrobiom ústní dutiny

Bryja, Josef

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Experimentální a molekulární biologie
Studijní plán: Experimentální biologie živočichů a imunologie
Bakalářská práce: Polymorfismy receptorů pro hyaluronan a deregulace imunitní odpovědi

Brymová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Studijní plán: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika
Diplomová práce: Využití T-lymfocytů s chimerním antigenním receptorem (CAR) pro léčbu solidních tumorů

Bržezická, Taťána

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Analytická biochemie
Diplomová práce: Zlepšení citlivosti metody CE FA pomocí on-line prekoncentračních technik

Břečková, Adéla

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Molekulární biologie a genetika
Bakalářská práce: Mechanismy fágových abortivních infekcí a jejich role v bakteriální rezistenci k fágům

Břečková, Adéla

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Molekulární biologie a genetika
Studijní plán: Molekulární biologie a genetika
Diplomová práce: Exprese toxinů u Staphylococcus aureus během infekce terapeutickými bakteriofágy

Březina, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Chemie
Studijní obor: Chemie
Bakalářská práce: Automatizace v praktiku z analytické chemie

Březina, Jakub

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Geologie
Studijní plán: Geologie stratigrafická, paleontologie a sedimentologie
Disertační práce: Evoluce neogenních společenstev chobotnatců ve střední Evropě

Březina, Tomáš

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika
Bakalářská práce: Návrh elektronového zdroje pro elektron-pozitronový urychlovač FCC-ee

Březinová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Chemie
Studijní plán: Chemie
Bakalářská práce: Příprava a charakterizace rotaxanu založeného na binukleárním komplexu Pt(II)

Bůbela, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Aplikovaná biochemie
Bakalářská práce: Arabinosa a její využití při studiu vlastností lektinů

Bubeníček, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Aplikovaná matematika
Studijní plán: Statistika a analýza dat
Diplomová práce: Ověřování normality pro složitější než nezávislá a stejně normálně rozdělená data

Bubeník, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Experimentální biologie
Studijní obor: Matematická biologie
Bakalářská práce: Vysokokapacitní screening telomerových sekvencí ve veřejně dostupných databázích sekvenčních dat nové generace

Bubeník, Michal

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematická biologie a biomedicína
Studijní plán: Biomedicínská bioinformatika
Diplomová práce: Predikce substrátové specificity haloalkan dehalogenáz s využitím strojového učení

Bucko, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Fyzika
Studijní obor: Fyzika
Bakalářská práce: Heisenbergův spinový řetězec a Betheho ansatz

Bučeková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Bioinformatika
Bakalářská práce: Analýza vztahu kvality struktur proteinů na jejich publikačních zdrojích