Počet výsledků: 5

Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Matematika se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Kožoušková, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Tvorba matematických testů v LMS systému Schoology

Mačková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Planimetrické výpočty v příkladech

Netrdová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Soustavy lineárních rovnic - sbírka příkladů

Plchová, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: QuizOver.com - portál pro tvorbu testů na webu

Smolinková, Petra

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Finanční matematika na střední škole