Počet výsledků: 54

Výsledky se týkají 4 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
FSpS - Kinantropologie: Kinantropologie
zahrnout jen obhájené práce

Abdulkarim, Blgasem Mohamed Baba

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Comparative Study of Czech and Libyan Students in the Context of Some Frequent Types of Injuries in Sport Activities

Ahmed, Hussin Ashikh

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Health aspects of gymnastic training and prevention of adverse impacts on health (comparative study of the players in Libya and Czech Republic)

Alahresh, Abdalla Sabri

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Comparative study of physical fitness and prformance in track and field of the Czech and Libyan students of faculty of sport studies and faculty of physical education

Alatrach, Saleh

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Selected aspects of lifestyle and health in physical education students

Algol, Kamal

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Comparative study of a standard game situation in the African and European Football championships in 2004

Asswae, Laila M Ali

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Personality and job satisfaction of Libyan coaches in the track and field

Benešová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv herního specialisty na optimalizaci motorických a pohybových kompetencí u dětí s ortopedickou vadou

Benkhalifu, Taazis Ali

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Rozdíl v sociálně-kulturních aspektech ženské sportovní gymnastiky v Libyi a v České republice

Beránková, Lenka

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Monitoring a analýza vzniku vertebrogenních algických stavů populace středního věku se sedavým zaměstnáním

Bernaciková, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Posuzování rychlostních a vytrvalostních schopností izometrickou dynamometrií u 12-13-letých atletů

Brtníková, Miriam

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv laterality dolních končetin na provedení základních skoků klasického tance

Burian, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2008

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv jednostranné zátěže při pádlování na polohu a tvar páteře

Crhová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv pohybové intervence na fyzickou zdatnost, hustotu kostí a kvalitu života u pacientek s rakovinou prsu.

Černohorský, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Optimalizace systému TV v AČR

Dlouhý, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2009

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv speciálního intervenčního programu na rozvoj pozornosti a výkonové motivace u mládeže se sluchovým postižením

Florian, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Porovnání účinku HIIT metod na úroveň zdatnosti a změnu parametrů tělesného složení.

Grün, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2023

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv aerobní pohybové aktivity na hipokampální neurogenezi a paměťové funkce

Hlinský, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2022

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Vliv dietních nitrátů na účinnost svalové práce

Hoefer, Luděk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2007

Studijní program: Kinantropologie
Disertační práce: Biomechanická analýza variant techniky složitého gymnastického přeskoku přemet dvojné salto vpřed skrčmo

Hurych, Emanuel

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sportovních studií, 2006

Studijní program: Kinantropologie
Studijní obor: Kinantropologie
Disertační práce: Analýza vzájemné závislosti úrovně motorické a intelektuální vyspělosti, úrovně pohybového nadání a struktury osobnosti u vybraného souboru dětí a mládeže