Počet výsledků: 6

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Matematika: Matematika
zahrnout jen obhájené práce

Fajkusová, Michaela

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Rigorózní práce: Limit-point/limit-circle problém diferenčních rovnic

Kalousková, Jiřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2006

Studijní program: Matematika
Studijní obor: Matematika
Diplomová práce: Maticové modely růstu

Perutka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Diplomová práce: Topologická algebra

Sadílek, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Diplomová práce: Algebraicka K-teorie

Vlachopulos, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Diplomová práce: Cheegerův variační problém a jeho aplikace v teorii strun

Vondruška, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Matematika
Studijní plán: Matematika
Diplomová práce: Komutativní algebra a její aplikace v algebraické geometrii a teorii čísel