Počet výsledků: 14

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Břicháček, Aleš

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Využití didaktických materiálů pro práci se dřevem na ZŠ

Daňhel, Martin

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: 3D tisk a možnosti jeho zařazení do vzdělávání na základní škole

Hanzl, Michal

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Využití virtuální reality ve výuce

Keprt, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Stavebnice v projektové výuce jako prostředek k volbě povolání

King, Nina Nikita

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Programování jednodeskového počítače v blokovém programovacím jazyce pro základní školy

Knopp, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Problematika zkoumání textury povrchů moderních materiálů na úrovni ZŠ

Kutý, Martin

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Desková hra ve výuce designu a konstruování na ZŠ

Pouč, Radim

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Kyberbezpečnost a její zapojení do výuky na základních školách

Pyšný, Daniel

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Rozvoj výuky technické grafiky na ZŠ

Ruščaková, Ilona

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Tvorba podpůrných edukačních materiálů pro pedagogy v oblasti rozvoje digitálních kompetencí pro vybrané vzdělávací obory

Ševčík, Martin

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Implementace nového RVP informatiky do školních dokumentů

Šmíd, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: 3D tisk na základní škole a didaktická pomůcka Algebloky

Vajčner, Martin

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Využití zařízení se systémem Android ve výuce na ZŠ

Ženatý, Erik

(obhajoba dosud neproběhla)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta

Studijní program: Učitelství matematiky pro základní školy
Studijní plán: Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Využití Unreal Enginu pro tvorbu didaktické hry